• Phiên bản: Nhập khẩu

  Vespa 946 RED 125
  Vespa 946 RED 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 405.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Việt Nam | Nhập khẩu

  Vespa LX Iget 125
  Vespa LX Iget 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  IGET 125 : 67.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  Vespa LX
  Vespa LX

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 66.900.000 VNĐ
  150 cc : 80.700.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Nhập khẩu

  Vespa Primavera 3V
  Vespa Primavera 3V

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 68.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Nhập khẩu

  Vespa Sprint
  Vespa Sprint

  Giá bán lẻ đề xuất:

  71.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Việt Nam

  GTS 125 3V i.e.
  GTS 125 3V i.e.

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 79.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết